Disclaimer

De getoonde informatie op deze website is en wordt door Gerard jouw hypotheekadviseur met uiterste zorg samengesteld. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De invoer van gegevens is gedeeltelijk afhankelijk van derden. Gerard jouw hypotheekadviseur verstrekt door middel van deze website slechts informatie over financie?le producten en diensten die door Gerard Jouw hypotheekadviseur worden aangeboden of waarin Gerard jouw hypotheekadviseur bemiddelt. Gerard jouw hypotheekadviseur behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen of eenzijdig aan te passen.

Gerard jouw hypotheekadviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Gerard jouw hypotheekadviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website van Gerard jouw hypotheekadviseur opgenomen tarieven en andere gegevens van derden en andere gebruikers/bezoekers van de website. Of schoon Gerard jouw hypotheekadviseur alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Gerard jouw hypotheekadviseur niet aansprakelijk voor informatie c.q. berichten die door gebruikers of bezoekers van de website via Internet worden verzonden.

Verwijzingen naar websites die niet door Gerard jouw hypotheekadviseur worden onderhouden zijn zuiver ter informatie van de bezoeker opgenomen. Niet tegenstaande is Gerard jouw hypotheekadviseur uiterst selectief ten aanzien van de websites waarnaar een verwijzing wordt gedaan. Gerard jouw hypotheekadviseur, kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites. Gerard jouw hypotheekadviseur kan niet instaan voor de kwaliteit van eventuele aangeboden producten c.q. diensten van derden. Iedere aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Gerard jouw hypotheekadviseur worden onderhouden wordt direct afgewezen.

U dient als gebruiker/bezoeker die gegevens verstrekt die verband houden met het gebruik van deze website staat er voor in jegens Gerard jouw hypotheekadviseur voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en ingeval van een inbreuk op rechten van intellectuele eigendomsrechten van de website van Gerard jouw hypotheekadviseur en/of haar leveranciers, behoudt Gerard jouw hypotheekadviseur zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Afspraak maken?

06 – 39 79 89 58
hypotheek@gerardjouwhypotheekadviseur.nl

Fok 25
8441 BL
Heerenveen

Afspraak maken